DGASPC Galati

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi este o instituţie publică, cu personalitate juridică, având ca obiect de activitate realizarea măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în dificultate.                              

Instituţia a luat fiinţă prin  H.G.R 205/1997, prin care s-a transferat responsabilitatea protecţiei copilului aflat în dificultate de la nivel central la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale - crearea serviciilor publice specializate de protecţie a copilului la nivelul fiecărui judeţ. Prin urmare, serviciul public specializat de protecţie a copilului- respectiv Direcţia Generală de Protecţie a Drepturilor Copilului  a fost înfiinţata  prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 141 din 30.05.1997.

Anul 1997 a reprezentat anul debutului in stabilirea contactelor pentru colaborarea ulterioara cu institutiile din judet: Inspectoratul Judetean de Politie Galati, maternitati, spitale, primarii, servicii de autoritate tutelara, alte institutii cu competente similare

 

Anul 1998 a purtat amprenta mutatiilor majore care au avut loc in activitatea Directiei.

A fost finalizat transferul institutiilor de ocrotire a copiilor – Iovan Iorgovan, Unirea, Ion Creanga, Veronica Micle, Negru-Voda, Leaganul de copii, toate foste case de copii (proces care a demarat în 1997). Institutiile amintite, au fost preluate ca centre de plasament fara personalitate juridica în structura DGPDC.  Cu aceasta ocazie a fost preluat un numar de 914 copii in centrele de plasament si un numar de 483 angajati,

 

Un alt moment important in evolutia DGPDC îl reprezinta anul 1999, pe parcursul caruia a inceput diversificarea serviciilor oferite copiilor, prin dezvoltarea acestora: reorganizarea centrelor de plasament, crearea unui modern centru de primire in regim de urgenta pentru copii mai mari de trei ani – compartimentat si dotat la cele mai moderne standarde, cu personal calificat si cu experienta in domeniu;

 Anul 1999 este anul primilor asistenti maternali – în prima faza au fost atestati 90 de asistenti maternali care au luat în plasament copiii abandonati în spitale, copiii foarte mici din leaganul de copii.

 

Fata de 914 copii la momentul preluarii institutiilor in 1997, numarul total de copii si tineri care beneficiaza de protectie la sf. anului 1999 este de 800.

 

      Anul 2000 este anul marilor reforme in domeniul asistentei sociale

 

In baza HGR nr. 261/2000 privind reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unitati de protectie speciala a copilului în cadrul serviciilor publice, au fost preluate si transformate în centre de plasament speciale componentele rezidentiale de la trei sectii de recuperare neuropsihica si de la cinci scoli speciale – 1087 copii si 297 salariati. In momentul iulie 2000, dupa preluarea acestor institutii, pe langa cele 7 centre existente au mai intrat in subordinea DGPDC înca 9 centre si a fost creat în structura DJPDC Centrul de primire a tinerilor, Centrul de reabilitare si reintegrare sociala a copiilor “Casa David Austin” – com. Munteni – amenajat ca o casa de ti p familial.

Numarul de copii înainte de preluare era de 789 iar dupa aceasta preluare a crescut la 1848.

Din acest moment începem sa lucram cu notiunile de centru de plasament de tip clasic si centru de plasament pentru copilul cu nevoi speciale. 

 


       2001

 

 Un succes înregistrat în cursul anului 2001 a fost identificarea, cu sprijinul Primariei, a sase garsoniere pentru 12 tineri proveniti din institutii – primul pas concret pentru reintegrarea sociala a tinerilor provenit din sistemul rezidential - un segment al protectiei sociale neacoperit de o legislatie cu adevarat protectiva pana in acel moment

In luna august 2001 s-a dat în folosinta un nou serviciu felefonic “SOS-Victimele violentei în familie”-983. A fost înfiintata echipa mobila de lucratori sociali-stradali destinata identificarii, interventiei, consilierii si luarii masurilor de protectie pentru copiii strazii.

 

 Anul 2002 este anul restructurarilor, al reorganizarii institutiilor rezidentiale existente pentru asigurarea unei ingrijiri de calitate pentru copii. Numarul copiilor din institutii a scazut vizibil prin reintegrarea în familia naturala sau largita si prin  largirea retelei de asistenti maternali profesionisti ca alternativa viabila de a oferi copiilor posibilitatea de a trai într-un mediu familial.

In acest an au fost închise 3 centre de plasament – Cp “Licurici”, Cp “Iovan Iorgovan”, Cp 6 Ghidigeni - prin reintegrarea copiilor în familia naturala/largita sau plasati la AMP

DGPDC a derulat o serie de activităţi în scopul prevenirii abandonului şi a     instituţionalizării copilului, a prevenirii abuzului şi a neglijării copilului, pentru crearea şi dezvoltarea de servicii specializate pentru copiii cu nevoi speciale, pentru profesionalizarea resurselor umane implicate în sistemul de protecţie a copilului. Accentul a fost pus pe diversificarea şi dezvoltarea modalităţilor de intervenţie în vederea prevenirii abandonului şi a reducerii instituţionalizării.

Un mare succes obţinut de copiii din instituţiile de ocrotire gălăţene este reprezentat de obţinerea a 3 premii la concursul naţional “Floare de colţ”, astfel: premiul I la ştiinţe umane – Bobu Emil – CP “Ion Creangă”, premiul I la informatică – Apostu Siviu – CP Negru Vodă şi premiul II la arte plastice – Cojocaru Adrian – CP Ion Creangă.

 

Repere ale activitatii DGPDC in cursul anului 2004

Pasi importanti spre dezinstitutionalizare, cautarea alternativelor potrivite pentru fiecare copil in parte, reducerea numarului de copii in centrele mamut a fost obiectivul principal al intregii activitati.

Au fost vizate centrele mari cu capacitate de peste 100 de copii, in general copii abandonati de la nastere, copii victime ale unui sistem ignorant.

 

      Inchiderea centrelor de plasament:

1.      CP  Veronica Micle Tg. Bujor – inchis in cadrul proiectului Phare 2001 “Copiii mai intai” – “Noua noastra casa” prin: 4 CTF, 50 AMP si fond de urgenta pentru copiii reintegrati in familia naturala

2.      CP nr.7 Tecuci – destinat copiilor cu dizabilitati – inchis prin: CTF Speranta, CACCES si asigurare transport zilnic la Scoala Speciala Tecuci pt copiii reintegrati cu domiciliul in localitati limitrofe

3.      CP nr. 4 Tecuci - centru destinat copiilor cu handicap neuromotor – transformarea in Centrul de zi pentru copilul cu handicap neuromotor

4.      CP Ion Creanga – incetarea activitatii prin: CTF Aurora, plasament AMP si reintegrare

5.      CP Unirea aflat in plina procedura de inchidere prin derularea proiectului Phare “O casa pentru fiecare”.

In acest an, numarul asistentilor maternali profesionisti a crescut de la 471 la sfarsitul anului 2003 la 572 la sfarsitul 2004, DGPDC Galati avand in acest moment una din cele mai ample retele de asistenti maternali la nivel national.

 

 Dificultatile anului 2004

 

1.      Mentinerea numarului crescut de copii abandonati in unitatile medico-sanitare, in ciuda faptului ca incepand cu anul 2004 exista servicii de asistenta sociala in maternitati.

2.      Mentinerea tinerilor de peste 18 ani cu handicap  in centrele de plasament datorita lipsei la nivelul judetului a institutiilor specializate pentru preluarea acestora.

3.      Integrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc institutiile de ocrotire inca se desfasoara cu dificultate, consecinta a perioadei indelungate de institutionalizare.

4.      Fenomenul copiii strazii si al delincventei juvenile persista in ciuda demersurilor institutiei noastre de a monitoriza si reducere numarul acestor categorii de copii in dificultate – problematici ale intregii comunitati.

 

Anul 2005

Noua legislaţie, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005, creaza premise clare pentru infiintarea si diversificarea serviciilor la nivel local, delimitandu-se clar nivelele de interventie intre local si judetean. Se introduce un mecanism nou de licentiere si inspectie a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familie precum si a celor de protectie speciala a copilului. Apar reglementari noi privind protectia copilului care  a savarsit o fapta penala – relationarea cu alte structuri implicate in protectia copilului.

Schimbari in cadrul legislativ sunt numeroase si implica un efort semnificativ din partea tuturor celor implicati. Dar schimbarea cea mai importanta  trebuie sa se produca la nivelul intregii comunitati, la nivelul fiecarei familii in parte, astfel incat adultul sa invete sa protejeze el drepturile  propriului copil si de a-i permite sa-si exercite el insusi aceste drepturi.

 

Prin H.G.R. nr. 1434/2004, s-a reorganizat sistemul de asistenţă socială la nivel naţional, prin comasarea serviciului public de asistenţă socială şi a serviciului public specializat pentru protecţia copilului de la nivelul fiecărui judeţ.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galati a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galati nr. 107 din 20 decembrie 2004, ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului judeţului Galati.

 

In anul 2005 obiectivele generale au mutat zona de interes spre dezvoltarea serviciilor de preventie, spre diversificarea serviciilor oferite pentru  copilul abuzat, neglijat, spre exploatarea copilului prin munca, spre domenii care in final sa conduca la cresterea calitatii vietii copilului langa familia sa, familia devenind acum principalul responsabil pentru siguranta si securitatea copilului. In acelasi timp, dezinstitutionalizarea a ramas obiectiv principal prin identificarea resurselor celor mai potrivite – dezoltarea retelei de asistenta maternala, dezvoltarea sistemul rezidentialde tip familial. La sfarsitul anului 2005 numarul asistentilor maternali profesionisti angajati era de 615 cu 752 de copii în plasament

Centrele de plasament au protejat in 2005 un numar de 516 copii şi tineri aflati în dificultate, din care 141 sunt cu varste de peste 18 ani.

Activitatea Directiei Asistenta Persoana Adulte Galati s-a axat pe imbunatatirea serviciilor oferite persoanelor cu handicap, dar si pe crearea de noi servicii pentru persoanele adulte victime ale abuzului, neglijentei sau traficului.

 

In anul 2005 DGASPC Galaţi a avut  în derulare o serie de proiecte în domeniul protectiei     copilului, astfel:

·        Proiectul “Noua noastra casa”/ Proiectul “O casa pentru fiecare”

·        Proiectul “Centrul social comunitar pentru mama şi copilul abuzat”

·        Proiectul “Centrul de reabilitare şi reintegrare sociala a copilului delincvent”

·        Proiectul “Deprinderi pentru viata”

·        Proiectul “Abilitati de viaţa independenta - Solutii pentru dezinstitutionalizare”

·        Proiectul “Centrul comunitar de consiliere a copilului abuzat, neglijat sau traficat”

 

Anul 2006

 

Mai multe unitati din subordinea DGASPC au fost acreditate de catre Directia Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei ca furnizori de servicii sociale conform HG 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.68/2004 privind serviciile sociale.

 

Complex de servicii Tecuci - Casa David&Austin Munteni

Serviciul de protectie in regim rezidential ( CTF Ana, Aurora, Floare De Colt, Ciresarii , Monica , Stefan, Veronica , Crina , Tudor, Andrei),

Centrul Maternal

Centrul de asistenta pentru copilul cu cerinte educative speciale Galati
Complexul de servicii Iovan Iorgovan,

Centrul de plasament Nr.1 ,

Centrul de plasament Nr.9,

Centrul de plasament Negru Voda,

Centrul de primire in regim urgenta Irene&Stuart,

       Serviciul de asistenta speciala persoane cu handicap
       Serviciul de asistenta sociala comunitara,

Centrul de tranzit pentru minori victime ale traficului si neacompaniati,

Complex de servicii Tecuci

                 - Centrul de asistenta pentru copilul cu cerinte educative speciale Tecuci
                 - Casa de tip familial  Speranta

3 tineri absolventi ai liceelor din Galati si proveniti din CP si-au inceput cursurile universitare in acest an in centre unviersitare din tara.( 2009 sunt 14 tineri studenti-masteranzi la diferite universitati din tara Cluj, Galati, Bucuresti, Tg Mures.)

Un alt moment important in evolutia anului 2006 il reprezinta parteneriatul cu “Fundatia pentru o viata mai Buna”..in urma caruia a fost deschisa Locuinta protejata “Catalina” pentru 8 tineri cu handicap sever proveniti din centrele de plasament.

In acelasi timp anul 2006 reprezinta un un bogat in evenimente create si determinate de tinerii din centrele de plasament. Astfel, Apostu Silviu participa la scoala de vara pe teme respectarii drepturilor copiilor “Consiliul Copiilor Spune” si in  luna martie  Robert Dascalasu in calitate de castigator la concursul national “Floare de colt” a fost beneficiarul unei excursii la Strasbourg in vizita la Parlamentul  European

 Un alt proiect derulat in acest an - Voluntari Japonezi pentru Cooperare Internaţională“(JOVC)
proiect derulat de  Ministerului Afacerilor Externe, Ambasada Japoniei la Bucuresti, Biroul JICA/JOVC in Romania.  In cadrul acestui program  DGASPC Galati a derulat  un parteneriat intr-o formula inedita in beneficiul copiilor din centrele de plasament. Astfel, timp de doi ani, un voluntar japonez -  asistent social a desfasurat  activitati printre copii, traind alaturi de ei si impartansindu-le din experienta lui.

Un eveniment la fel de important il reprezinta participarea a 4 tinere rezidente in CACCES Tecuci si CTF Speranta , in Ungaria unde au reprezentat Romania  in cadrul Jocurilor Nationale ale Ungariei, si de unde s-au intors cu 11 medalii – 4 de aur, 4 de argint, 3 medalii de bronz.

 

 

 

 

 


_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati