Atribuţii DGASPC Galati privind protecţia copilului

 

 

1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia si propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
 

2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
 

3. identifică si evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
 

4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toata durata acestei măsuri;
 

5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă si asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;
 

6. acorda asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
 

7. reevaluează, cel puţin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii masurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 

8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi in evidenţa sa;
 

9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul in România care doresc sa adopte copii; evaluează condiţiile materiale si garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
 

10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum si a relaţiilor dintre aceştia si părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârstă şi gradul de maturitate ale copilului o permit;
 

11. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege
 

 _____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati