STRUCTURA ORGANIZATORICA A D.G.A.S.P.C. GALATI

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

Galati Str. Brailei Nr.138 b

tel. 0236/412332
Etajul 1
Galati Str. Brailei Nr.138 b  tel. 0236/412332
Fax. 0236/476479
Etajul 1
director_general@dgaspcgalati.ro
secretariat@dgaspcgalati.ro

Serviciul resurse umane organizare si formare profesionala

 

Compartiment resurse umane,monitorizare si formare profesionala

Galati Str. Brailei Nr.138 b

tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
Etajul 1
resurse_umane@dgaspcgalati.ro

Compartiment monitorizare ,mass-media

Galati Str. Brailei Nr.138 b

tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
Etajul 1

monitorizare@dgaspcgalati.ro

Compartiment proiecte

Galati Str. Brailei Nr.138 b

tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
Etajul 1

comp_proiecte@dgaspcgalati.ro

Biroul asistenţă C.P.C.  şi CEMPAH

Galati Str. Brailei Nr.138 b

tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
Etajul 1

secretariat_cempah@dgaspcgalati.ro
asistenta_cpc@dgaspcgalati.ro

Biroul juridic si contencios

Galati Str. Brailei Nr.138 b

tel.0236/311086


0236/311087

0236/478312


0236/478087


Etajul 2

juridic_contencios@dgaspcgalati.ro

Biroul adoptii si postadoptii

Galati Str. Brailei Nr.138 b

tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
Etajul 2

adoptii_postadoptii@dgaspcgalati.ro

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU PROTECTIE SOCIALA 

Serviciul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migratie, repatrieri

 

Galati Str. Brailei Nr.138 b

tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
Etajul

interventii_situatie_abuz@dgaspcgalati.ro

TELEFONUL COPILULUI

Galati Str. Brailei Nr.138 b

tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
........................

telefonul_copilului@dgaspcgalati.ro

Serviciul mangment de caz ptr.copii din servicii de tip rezidential

Galati Str. Brailei Nr.138 b

tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
Etajul

rezidential_copii@dgaspcgalati.ro

Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap

Galati Str. Brailei Nr.138 b

tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
Parter

evaluare_complexaadulti@dgaspcgalati.ro

Serviciul de asistenta persoane devaforizate

Compartiment de asistenta persoane defavorizate

Galati Str. Brailei Nr.138 b                                                                                                                

 tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
Parter                                     

asis_pers_def@dgaspcgalati.ro

Compartiment violenta domestica

Galati Str. Brailei Nr.138 b                                                                                                                

 tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
parter                                       

  asis_pers_def@dgaspcgalati.ro

Asistenti personali profesionisti

Galati Str. Brailei Nr.138 b                                                                                                                 

tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
parter 

asis_pers_def@dgaspcgalati.ro

Serviciul de relatii publice si prestatii sociale persoane cu handicat

Galati Str. Brailei Nr.138 b                                                                                                                  tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
parter                                                                                                                                             
relatii_publice_adulti@dgaspcgalati.ro

Director general adjunct economic si administrativ

Serviciul financiar –contabilitate si analiza economica

Biroul contabilitate salarizare

Galati Str. Brailei Nr.138 b                                                                                                                  tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
etaj 1                                                                                              

salarizare@dgaspcgalati.ro

Compartiment finante- buget

Galati Str. Brailei Nr.138 b                                                                                                                  tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
etaj 1                                                                                              
financiar_contabilitate@dgaspcgalati.ro

 

Compartiment evidenta si plata prestatii sociale

Galati Str. Brailei Nr.138 b                                                                                                                  tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
etaj 1                                                                                               
financiar_contabilitate@dgaspcgalati.ro

Serviciul achizitii si urmarire contracte

Compartiment atrubuire contracte de achizitie publica

Galati Str. Brailei Nr.138 b                                                                                                                  tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
etaj 2                                                                                              
achizitii_urmarirecontracte@dgapcgalati.ro

Compartiment urmarire contracte

Galati Str. Brailei Nr.138 b                                                                                                                  tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
etaj 2                                                                                               
achizitii_urmarirecontracte@dgapcgalati.ro

Compartiment contractare servicii sociale

Galati Str. Brailei Nr.138 b                                                                                                                  tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
etaj 2                                                                                              
achizitii_urmarirecontracte@dgapcgalati.ro

Centrul de coordonare activitati administrative,reparatii curente,tehnic si transport

Galati Str. Brailei Nr.138 b                                                                                                                  tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
corp B                                                                                            
administrativ_transport@dgaspcgalati.ro

Biroul administrarea patrimoniului

Compartimentul adnistrarea patrimoniului

Galati Str. Brailei Nr.138 b                                                                                                                  tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
etaj 2                                                                                           

patrimoniu@dgaspcgalati.ro

 

Compartinent IT

Galati Str. Brailei Nr.138 b                                                                                                                  tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
demisol                                                                                                            
it@dgaspcgalati.ro

 

Compartiment intern de prevenire si protectie

Galati Str. Brailei Nr.138 b                                                                                                                  tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
corp C                                                                                                        
prevenire_protectie@dgaspcgalati.ro

Biroul circuit documente si protectie date

Galati Str. Brailei Nr.138 b                                                                                                                  tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
etaj 2                                                                                                      
circuitdoc_protectiedate@dgaspcgalati.ro

Compartiment control intern si asigurarea calitatii

Galati Str. Brailei Nr.138 b                                                                                                                  tel.0236/311086
0236/311087
0236/478312
0236/478087
etaj 2                                                                                                       
comp_control_calitate@dgaspcgalati.ro

 

 

 

 

 

 


 
_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati