Servicii sociale acordate copiilor în cadrul DGASPC Galaţi

 

Serviciul evaluare iniţială are ca scop preluarea sesizărilor privitoare la copiii aflaţi în situaţii de risc, identificarea, evaluarea iniţială a  cazurilor de copii, victime ale violenţei în familie, precum şi colaborarea cu SPAS-uri locale şi unităţi sanitare, în vederea prevenirii abandonului copilului şi/sau abuzului asupra copilului.

Contact: tel. 0236-311086,email: eval_initiala@dgaspcgalati.ro

 

Telefonul copilului – asigură preluarea şi înregistrarea semnalărilor în situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, acordă  consiliere telefonică şi intervenţii prompte în cazurile urgente prin intermediul Echipei Mobile

Contact: tel. 0236-983, email: telefonul_copilului@dgaspcgalati.ro

  

Serviciul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri - preia sesizările referitoare la cazurile de abuz asupra copilului, primite prin telefon, de la persoane juridice sau fizice, precum şi de la profesionişti ori autosesizări ale copilului

Contact: tel. 0236-311086, email: serv_interventii_situatie_abuz@dgaspcgalati.ro

 

Serviciul asistenţă maternală – oferă un cadru stabil şi securizant în familiile asistenţilor maternali pentru copiii lipsiţi de ocrotirea părinţilor, până la găsirea unei soluţii definitive – reintegrare sau adopţie

Contact: tel. 0236-311086, email: asistenta_maternala@dgaspcgalati.ro

 

Serviciul plasamente familiale şi delincvenţă juvenilă – monitorizează respectarea drepturilor copiilor aflaţi în plasament familial la rude sau alte familii

Contact: tel. 0236-311086, email: plasamente_familiale@dgaspcgalati.ro

 

Birou adopţii si postadopţii – oferă persoanei/familiei potenţial adoptatoare informaţii complete despre procedura de adopţie, termene, etape procedurale, asigură asistenţă/consultanţă pe toată durata procedurii de adopţie

Contact: tel. 0236-311086, email: adoptii_postadoptii@dgaspcgalati.ro

 

Serviciul evaluare complexă copii – identifică, evaluează şi monitorizează copii cu dizabilităţi şi verifică îndeplinirea condiţiilor de încadrare în grad de handicap a copiilor care necesită această măsură, întocmeşte rapoarte de evaluare, planuri de recuperare şi îndrumă părinţii spre servicii medicale specializate

Contact: tel. 0236-311086, email: evaluarecomplexa@yahoo.com

 

Echipa mobilă pentru copilul cu dizabilităţi – oferă la domiciliu servicii de kinetoterapie, logopedie, asistenţă socială, suport psihologic şi activităţi educaţionale

Contact: tel. 0236-311086

 

Serviciul Management de Caz pentru Copii din Servicii de Tip Rezidențial – principala atribuție este de coordonare a serviciilor, prestațiilor și intervențiilor destinate copilului pentru care a fost instituită o masură de protecție specială într-un serviciu de tip rezidențial

Contact: tel. 0236-311087, email: rezidentialcopii@dgaspcgalati.ro                                                                                                

 

Centrul Maternal - serviciu de tip rezidential pentru cupluri mamă-copil;

Contact:  Galaţi, str. Brăilei nr. 138B, tel. 0236-833223

 

Centrul de primire copii în regim de urgenţă „Irene si Stuart” - serviciu de tip rezidențial – centru de urgenţă copii pentru copii abuzați, exploatați, traficați

Contact: Galaţi, str. Radu Negru nr. 1-3 tel. 0236-479418

 

Casa 1 din cadrul Complexului de servicii sociale „Dumbrava Minunată” (Galati) – serviciu de tip rezidenţial  pentru copii fără deficienţe

Contact: Galaţi, str. Furnalistilor nr. 7, tel 0236/ 411305

 

Casa 2 din cadrul Complexului de servicii sociale „Dumbrava Minunată” (Galati) – serviciu de tip rezidenţial  pentru copii fără deficienţe

Contact: Galaţi, str. Furnalistilor nr. 7, tel 0236/ 411305

 

Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii - serviciu de tip rezidențial – copii ai străzii, copii infractori referiţi de organele de poliţie

Contact: Galaţi, str. Furnaliştilor nr. 7 tel. 0236-311955

 

Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galați - serviciu de tip rezidențial pentru copii cu deficiențe

Contact:  Galaţi, str. Blaj nr.11  tel. 0236-312490

 

Centrul de plasament nr. 3 - serviciu de tip rezidențial  pentru copii cu deficienţe (handicap grav)

Contact: Galaţi,  str. Av. Mircea Zorileanu nr. 12 tel. 0236-410332

 

Casa „Floare de colţ” - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficiențe

Contact: Galaţi, Micro 13B, str. Feroviarilor, nr. 3, bl. A2, sc. 3, et. 1, ap. 45 tel. 0236-467411

 

Casa „ Ştefan” - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficiențe

Contact: Galaţi, Micro 16, str. Lebedei, nr. 11, bl. E6, sc. 2, et. 2, ap. 32, tel. 0236-476067

 

Casa „Tudor” - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficiențe

Contact: Galaţi, str. Cluj, bl. D5C, ap. 18 tel. 0236-493355

 

Casa  „Aurora” – serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficiențe

Contact: Galaţi, bdul Siderurgiştilor, nr. 44, bl. M5B, sc. 3, parter, ap. 41 tel. 0236-327034

 

Casa „Cireşarii” - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficiențe

Contact:  Galaţi, str. Strungarilor, bl. K1, ap.77 tel. 0236-493360

 

Casa  „Monica” - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficiențe

Contact: Galaţi, str. Laminoriştilor nr. 10, bl. G1, sc. 2, apt. 31 tel. 0236-324358

 

Casa  „Andrei” - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficienţe

Contact: Galaţi, Micro 17, str. Combinatului, nr. 1, bl.C2, sc. 4, et. 4, ap. 60 tel. 0236-460343

 

Casa  „Ana” - serviciu de tip rezidenţial pentru copii fără deficienţe

Contact: Galaţi, bdul. Dunărea, nr. 60, bl. PR4, sc. 3, et. 4, ap. 54 tel. 0236-464005

 

Casa „Miruna” - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficiențe

Contact: Galaţi, Micro 16, str. Constantin Levaditti , nr. 3, Bl. Roza 1, sc. 2, apt. 20,  tel. 0236-325773

 

Centrul de reabilitare si reintegrare sociala a copilului - Casa „David Austin” - serviciu de tip rezidenţial pentru copii cu deficiențe

Contact: Com. Munteni, Jud. Galați, tel. 0236-832059

 

Centrul de plasament Tecuci - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficienţe

Contact: Mun. Tecuci, Jud. Galaţi, str. Aleea Ştrandului nr. 6 tel. 0236-815286

 

Casa „Speranţa” - serviciu de tip rezidențial pentru copii fără deficiențe

Contact: Mun. Tecuci, Jud. Galaţi str. 1 Decembrie 1918, nr. 119, bl. A2, sc. 3, parter, ap. 41 tel. 0236-819979

 

Centrul de zi Tecuci - serviciu de zi pentru copii cu dizabilităţi

Contact: Mun. Tecuci, Jud. Galaţi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 75 tel. 0236-820107

 

Centrul de consiliere și asistență pentru persoane cu tulburări din spectrul autist - servicii de terapie şi consiliere pentru copii cu tulburări din spectrul autist

Contact: Galaţi, str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 13, tel. 0236-490295

 

 

Servicii sociale acordate persoanelor adulte în cadrul DGASPC Galaţi

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap asigură informarea persoanelor adulte cu handicap privind problematica psiho-medico-socială şi întocmeşte dosarele pentru evaluarea în cadrul comisiei de evaluare persoane cu handicap adulte

Contact: tel. 0236-311086, email: evaluare_complexaadulti@dgaspcgalati.ro

 

Serviciul de relaţii publice şi prestaţii sociale persoane cu handicap – acordă facilităţile conform legislaţiei în vigoare pentru persoanele cu handicap, prelucrează din punct de vedere administrativ dosarele persoanelor cu handicap, eliberează adeverinţe şi acte necesare, oferă informaţii şi acordă consultanţă în domeniu

Contact: tel. 0236-311087, email: relaţii_publice_adulti@dgaspcgalati.ro

 

Serviciul asistenţă persoane defavorizate – verifică şi reevaluează modul de îngrijire a persoanei adulte cu dizabilităţi, efectuază anchete sociale la domiciliul persoanei aflate în dificultate, verifică şi promovează respectarea drepturilor persoanei adulte cu dizabilităţi

Contact: tel. 0236-311087, email: asis_pers_def@dgaspcgalati.ro

 

Centrul de informare şi consiliere în domeniul persoanelor adulte – coordonează şi îndrumă metodologic activitatea desfăşurată în serviciile de tip rezidenţial pentru persoane adulte.

Contact: tel. 0236-311086, email: centrul_serviciirezidential_adulti@dgaspcgalati.ro

 

Centrul de  Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap nr. 1 - serviciu de tip rezidențial pentru persoane adulte cu handicap

Contact: Galaţi, str. M. Sadoveanu, nr. 10, tel. 0236-410698

 

Centrul de  recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 2 - serviciu de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap

Contact: Galaţi,  str. Furnaliștilor nr. 7, tel. 0236-440025

 

Centrul de îngrijire şi asistenţă “Elena” - serviciu de tip rezidențial pentru persoane adulte cu handicap

Contact: oraş Tg. Bujor, Jud. Galaţi,  Str. Victoriei, nr. 5A tel. 0236-340055

 

Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă “Dragoş” - Serviciu de tip rezidenţial pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului

Contact: Galaţi, str. Radu Negru, nr.3 tel. 0236-414870

 

Centrul de protecție a victimelor traficului de persoane adulte - serviciu de zi pentru persoane adulte, victime ale traficului de persoane

Contact: Galaţi, str. Brăilei nr. 138 B,  tel. 0236-311086 int. 144

 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap “Luceafărul” - serviciu de zi pentru persoane adulte cu handicap

Contact: Galaţi, str. Blaj, nr. 11, tel. 0236-472502

 

Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap - serviciu de zi pentru integrarea socio- profesională a persoanelor adulte cu handicap

Contact: Galaţi, str. Brăilei nr. 138 B, tel. 0236-311086 int. 141

 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Pentru Voi” - serviciu de zi pentru persoane adulte cu handicap

Contact: Galaţi, str. Brăilei nr. 138 B tel. 0236-311086 int. 142

 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer - serviciu de zi pentru persoane adulte cu handicap

Contact: Galaţi,  str. Furnaliștilor, nr. 7 tel. 0236-412731

 

 

 

 

Servicii sociale acordate persoanelor vârstnice în cadrul DGASPC Galaţi

Cămin pentru persoane vârstnice “Sf. Nicolae” Tg. Bujor – serviciu de tip rezidenţial pentru persoane vârstnice

Contact: str. Gral Eremia Grigorescu nr. 80 bl A2 ap 61 si ap 65, tel. 0236-340220

 

 

 

Servicii sociale acordate persoanelor vârstnice în cadrul DGASPC Galaţi

 

Centrul de recuperare  a victimelor violenţei domestice “Şansa” – serviciu de tip rezidenţial pentru victime ale violenţei in familie

Contact:  str. Gral Eremia Grigorescu nr. 80 bl A2 ap 69, tel. 0236-340220

_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati