Responsabil de aplicarea prevederilor Legii544/2001 privind liberal acces la informatii de interes public, la nivelul DGASPC Galati:

consilier Calcan Tania, Serviciul Resurse Umane si Formare Profesional din cadrul DGASPC Galati.

Contact: Mun. Galați, strada Brăilei, nr.138B, tel. 0236-311086, 0236-311087 interior 113, 0731131506, fax 0236/497476,

e-mail secretariat@dgaspcgalati.ro.
Raportului de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public in cadrul DGASPC Galati in anul 2023

Lista documentelor de interes public la nivelul DGASPC GalatiRaportul de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public in cadrul DGASPC Galati in anul 2022


LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,

Cerere de informatii de interes public, conform Legii nr. 544/2001 (model)
Reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 (model)
_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati