LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,

Cerere de informatii de interes public, conform Legii nr. 544/2001 (model)
Reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 (model)
_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati