01.         HCJ Galati nr.  32/19.01.2009 privind mentinerea masurii masurii de detasare a d-nei Manon Emilia Cristoloveanu.

02.         HCJ Galati nr. 128/19.01.2009 privind constatarea încetãrii suspendãrii raportului de serviciu al doamnei Dobrea Marinela, director general al Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati

03.         HCJ Galati nr. 129/19.01.2009 privind constatarea suspendãrii raportului de serviciu al doamnei Dobrea Marinela, director general al Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati, în vederea efectuãrii cercetãrii administrative

04.         HCJ Galati nr. 136/29.01.2009 privind stabilirea unor sarcini directorului general al Directiei Generale de Asistentă Socialã si Protectia Copilului Galati

05.         HCJ Galati nr.  59/2.02.2009 privind delegarea exercitarii unor drepturi parintesti directorului general al DGASPC Galati d-nei Emilia Manon Cristoloveanu.

06.         HCJ Galati nr. 165/26.02.2009 privind sanctionarea disciplinară a d-nei Dobrea Marinela, director general al Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati

07.         HCJ Galati nr.  172/23.03.2009 privind aprobarea Strategiei Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati în domeniul asistentei sociale a persoanelor adulte si promovãrii drepturilor copilului pentru perioada 2009-2013

08.         HCJ Galati nr.  173/23.03.2009 privind aprobarea bugetului local al Consiliului Judetului Galati, pe anul 2009

09.         HCJ Galati nr.  182/ 30.04.2009 privind înfiintarea Comitetului judetean de analizã a problemelor persoanelor cu handicap si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia.

10.         HCJ Galati nr.  193/30.04.2009 privind aprobarea proiectului „Comunitate si familie” si cofinantarea proiectului de cãtre Consiliul Judetului Galati

11.         HCJ Galati nr.  194/30.04.2009 privind aprobarea proiectului „Mai buni pentru copiii nostri” si cofinantarea proiectului de cãtre Consiliul Judetului Galati

12.         HCJ Galati 195/30.04.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investitii „Adãpost de zi si de noapte pentru copiii strãzii

13.         HCJ Galati nr.  196/30.04.2009 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Judetului Galati nr.599/28 februarie 2008, referitoare la înfiintarea Adãpostului de zi si de noapte pentru copiii strãzii si cofinantarea proiectului de către Consiliul Judetului Galati, cu modificãrile si completãrile ulterioare

14.         HCJ Galati nr.  198/30.04.2009 privind stabilirea cuantumului indemnizatiilor de sedintã pentru participarea la lucrãrile Comisiei pentru Protectia Copilului Galati

15.         HCJ Galati nr.   209/ 29.05.2009 privind modificare/completarea HCJ nr. 75 din 27.08.2008 privind infiintarea Centrului de Gazduire Temporara Tineri.

16.         HCJ Galati nr.   208/29.05.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului de Gãzduire Temporarã a Tinerilor Galati

17.         HCJ Galati nr.   211/29.05.2009 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati

18.         HCJ Galati nr.   223/29.05.2009 privind aprobarea proiectului „I want to be your friend” si cofinantarea proiectului de cãtre Consiliul Judetului Galati

19.         HCJ Galati nr.    243/30 .06.2009 privind reconstituirea Comisiei pentru Protectia Copilului Galati

20.         HCJ Galati nr.   252/21.07.2009 privind închiderea Centrului de plasament nr.8 aflat în structura  Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati

21.         HCJ Galati nr.  253/21.07.2009 privind darea în administrarea Scolii de arte si meserii „P.P.Neveanu” a unor bunuri imobile (constructii si teren) aflate în domeniul public al judetului Galati

22.         HCJ Galati nr.  254/21.07.2009 privind închiderea Centrului de plasament nr.9 aflat în structura  Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati

23.         HCJ Galati nr.   255/21.07.2009 privind darea în administrare Colegiului tehnic „Traian” a unor bunuri imobile (constructii si teren) aflate în domeniul public al judetului Galati

24.         HCJ Galati nr.    256/ 21.07.2009 privind modificarea organigramei si statelor de functii ale Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati

25.         HCJ Galati nr.    257/21.07.2009 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice aferent anului 2009 pentru Directia Generalã de Asistentã Socială si Protectia Copilului Galati

26.         HCJ Galati nr.    296/31.08.2009 privind aprobarea unor obligatii ce revin Consiliului Judetului Galati, în vederea implementãrii proiectului „Eficientizarea consumului de energie termicã pentru 18 obiective din cadrul Consiliului Judetean - D.G.A.S.P.C. Galati

27.         HCJ Galati nr.  310/ 25.09.2009 privind transmiterea unui imobil apartinând domeniului public al judetului Galati din administrarea Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati în administrarea Scolii Speciale „C-tin Pufan” Galati, reprezentând clãdirea cantinei din incinta Grupului Scolar Metalurgic Galati

28.         HCJ Galati nr.  311/25.09.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistentã Socialã şi Protectia Copilului Galati

29.         HCJ Galati nr.  315/25.09.2009 privind modificarea alineatului (1) al articolului 1 din Hotãrârea Consiliului Judetului Galati nr.90 din 30 septembrie 2008 privind desemnarea a trei consilieri judeteni în Colegiul director al Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati

30.         HCJ Galati nr.  320/25.09.2009 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galati si din cadrul institutiilor publice din subordine, pentru anul 2010

31.         HCJ Galati nr  326/28.10.2009 privind aprobarea modificãrii Hotãrârii nr.256/21.07.2009 a Consiliului Judetului Galati privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati

32.         HCJ Galati nr.  323/29.10.2009 privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judetului Galati, Fundatia IKON Galati si Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati în cadrul proiectului „O CARIERA DE SUCCES – Cursuri de formare, calificare si orientare profesionalã pentru tinerii cu dizabilitãti fizice din municipiul Galati”

33.         HCJ Galati nr.  346/30.11.2009 privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judetului Galati si Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Galati si Agentia pentru Cooperare Transfrontalierã si Integrare Europeanã Cahul în cadrul proiectului „Sã fim alãturi de ei” si cofinantarea acestuia

34.         HCJ Galati nr.  350/18.12.2009 privind constatarea încetãrii calitãtii de membru în Comisia pentru Protectia Copilului Galati a doamnei Onisor Mirela si numirea unui nou membru

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati