Strategia Anticorupție


DECALRATIE
privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a
Strategiei Nationale Anticoruptie 
2016 - 2020


DISPOZITIE

Plan de integritate al D.G.A.S.P.C.G.

Raport de Evaluare
a
riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptiesi a masurilor de remediere al D.G.A.S.P.C.


_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati