Centrul de zi pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor


Servicii sociale oferite de O.N.G.


Servicii sociale dezvoltate de consiliile locale din judetul Galati
_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati