Principii aplicabile conduitei profesionale a functionarilor publici și personalului contractual din administrația publică
        

        Dispozitie privind desemnare consilier etica DGASPC Galati

        Cod etic si de integritate DGASPC Galati

  


_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati