HCJ nr.141.-2023 –participarea UAT judeţul Galaţi CJ Galaţi prin DGASPC Galaţi ȋn calitate de beneficiar direct ȋn cadrul proiectului „ HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS”

      HCJ nr.328-2022–participarea DGASPC Galaţi ȋn cadrul proiector „Reabilitarea renovarea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilităţi cu Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi” Pentru Voi”

       HCJ nr.329-2022–participarea DGASPC Galaţi ȋn cadrul proiectelor „Reabilitarea renovarea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilităţi cu Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „ Luceafărul”

       HCJ nr.330-2022–participarea DGASPC Galaţi ȋn cadrul proiectelor „Reabilitarea renovarea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilităţi cu C.de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilitatiti

      HCJ nr. 6/29.01.2024  Plan de actiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrare si finantate de bugetul Consiliului Judetean Galati

         HCJ Galati nr.  4/28.01.2021 privind aprobarea Planului de actiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate si finantare din bugetul Consiliului Judetean Galati

          HCJ Galati nr.  9/29.01.2019 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a persoanelor varstnice ingrijite.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati