Strategia Anticorupție

Registrul Riscurilor la coruptie 2023

Inventarul masurilor preventive, precum si indicatorii de evaluare -2023

Dispozitie persoane desemnate privind implementarea Planului de integritate

Raportul incidentelor de integritate pentru anul 2022

Lista privind declararea cadourilor pentru anul 2022

Procedura evaluarea incidentelor de integritate

Procedura declararea cadourilor

Declaratie Integritate 2022

Dispozitie + Plan de integritate 2022

Registrul riscuri la coruptie 2022

DECALRATIE
privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a
Strategiei Nationale Anticoruptie 
2016 - 2020


DISPOZITIE

Plan de integritate al D.G.A.S.P.C.G.

Raport de Evaluare
a
riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptiesi a masurilor de remediere al D.G.A.S.P.C.


_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati